Mašine za dekarbonizaciju motora

Imamo serijsku proizvodnju tri tipa mašina za dekarbonizaciju motora
Ove tri mašine proizvode količinu HHO gasa koji može da čisti motore zapremine do 18.000 cm3

Možete kupiti ili po ugovoru o franšizi izajmiti jednu od naših mašina za dekarbonizaciju motora

HD1200

Za motore zapremine do 6.000cm3
Proizvodi 1200 litra HHO gasa na čas

HD2400

Za motore zapremine do 12.000cm3
Proizvodi 2400 litra HHO gasa na čas

HD3600

Za motore zapremine do 18.000cm3
Proizvodi 3600 litra HHO gasa na čas