За уградњу у моторна возила имамо три типа у односу на производњу „HHO“ гаса сразмерно запремини мотора:

  • HG 80 – од 500 до 2.500 цм3
  • HG 150 – од 2.500 до 5.000 цм3
  • HG 500 – од 10.000 до 16.000 цм3

Машина за ДЕКАРБОНИЗАЦИЈУ мотора три типа у односу на запремину мотора:

  • HD 1000 – од 500 до 4.000 цм3
  • HD 2000 – од 4.000 до 8.000 цм3
  • HD 3000 – од 8.000 до 16.000 цм3

Hydrogen Energy“ бави се научним испитивање добијања водоника електролизом воде и применом енергије водоника и серијском производњом Водоник Генератора за уградњу у моторна возила са свим типовима и запреминама мотора и производњу машина за ДЕКАРБОНИЗАЦИЈУ свих запремина мотора до 16.000 цм.

Изумитељ Чедомир Љубинковић инжењер и иноватор, са 12 година инжењерског искуства у области електрохемије, изумео је 2020. године, нови јединствен електрохемијски склоп серије генератора за производњу водоника из воде. Ово је трећи успешан пројекат у низу иновација и патената у области електрохемије Чедомира Љубинковића.

Контакт:
Власник и директор фирме Чедомир Љубинковић